مهرداد نوروزی نیا

دکتر مهرداد نوروزی نیا

متخصص ژنتیک پزشکی


‌ دکتر مهرداد نوروزی نیا تحصیلات خود را در رشته پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران به اتمام رساند. وی سپس با قبولی در آزمون ورودی تخصص ژنتیک پزشکی فرانسه و کسب رتبه یک و قبولی در دانشگاه مونتپولیه (اولین دانشگاه تاسیس شده در اروپا) به کشور فرانسه مهاجرت و دوران تخصص  خود را به مدت ۶ سال در رشته ژنتیک پزشکی با کسب مهارت در زیر شاخه های بالینی، مولکولی و سیتوژنتیک به پایان رساند.

Loading...