دکتر لرکی

دکتر پگاه لرکی

متخصص ژنتیک پزشکی
ویزیت حضوری

کد نظام پزشکی: ۱۱۵۲۹۶

استادیار پژوهشی ژنتیک پزشکی
مرکز تحقیقات بیماری‌های گوارش و کبد
پژوهشکده بیماری‌های گوارش و کبد
بیمارستان آیت الله طالقانی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تحصیلات و تخصص:

دکتری تخصصی،رشته تحصیلی ژنتیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، سال اخذ مدرک ۱۳۹۷
دکتری، رشته پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، سال  اخذ مدرک ۱۳۸۹

موقعیت فعلی شغلی:

استادیار پژوهشی ژنتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تهران، بیمارستان طالقانی، پژوهشکده بیماری‌های گوارش و کبد، مرکز تحقیقات بیماری‌های گوارش و کبد
رئیس آزمایشگاه سرطان کبد مرکز تحقیقات بیماری‌های گوارش و کبد
رئیس دپارتمان مشاوره ژنتیک مرکز تحقیقات بیماری‌های گوارش و کبد
رئیس دپارتمان جمع آوری نمونه مرکز تحقیقات بیماری‌های گوارش و کبد
رئیس دپارتمان بانک زیستی مرکز تحقیقات بیماری‌های گوارش و کبد
عضو انجمن ژنتیک پزشکی ایران
مشاوره و غربالگری بیماران مبتلا به سرطان‌های وراثتی
مشاوره و غربالگری بیماران مبتلا به سندرم لینچ
مشاوره و غربالگری بیماران مبتلا به PJS
مشاوره و غربالگری بیماران مبتلا به سندرم فامیلی پلیپ

Loading...