دکتر گلناز خاکپور

دکتر گلناز خاکپور

متخصص ژنتیک پزشکی

ویزیت تلفنی

‌   شماره نظام پزشکی: ۳۹۱۲-آ

‌   استادیار ژنتیک پزشکی
‌   گروه ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکی
‌   مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
‌   دانشگاه علوم پزشکی ایران 

Loading...